امروز سه شنبه 14 تیر 1401 t-ravan.cloob24.com
0

تعریف اصطلاحات:

اندازه‌گیری: عبارت است از فرایندی که تعیین می‌کند یک شخص یا یک شئ چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است. مانند اندازه‌گیری قد، وزن، سرعت، هوش، پیشرفت تحصیلی و...

به عبارتی دیگر به عمل دادن عدد یا رقم به یک صفت و ویژگی، اندازه گیری می گوییم.

آزمودن: وقتی که برای اندازه‌گیری یکی از ویژگی‌های روانی یا تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده شود به این عمل یا فعالیت آزمودن می‌گویند. بطور مثال وقتی ما برای اندازه‌گیری میزان هوش کودکی 5 ساله از آزمون وکسلر کودکان استفاده می‌کنیم، یعنی فعالیت آزمودن را انجام می‌دهیم.

آزمون: آزمون وسیله یا روشی نظامدار برای اندازه‌گیری نمونه‌ای از رفتار است.

از آنجایی که بعضی صفت یا ویژگی به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست باید بطور غیر مستقیم به مشاهده ی فعالیت، عملکردها و یا رفتارهایی که نشانگر آن صفت یا ویژگی است پرداخته شود. در این روش بطور مثال برای اندازه‌گیری میزان هوش فرد چون نمی‌توان هوش را بطور مستقیم مورد مشاهده و اندازه‌گیری قرار داد به نمونه‌هایی از رفتارها یا عملکردهایی توجه می شود که نشانگر رفتار هوشمندانه است. لذا با توجه به این موضوع آزمون حاوی تعداد سؤال در ارتباط با صفت یا ویژگی مورد اندازه‌گیری است، که نمایانگرآن صفت یا ویژگی است.

سنجش: اگر در اندازه‌گیری، به جای آزمون یا علاوه بر آن، وسایل دیگر اندازه‌گیری به‌کار ‌روند، به آن سنجش می‌گویند. مانند: مصاحبه، مشاهده و...

ارزشیابی: ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود به این منظور که نعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی.

در ارزشیابی ما بر اساس اطلاعاتی که از طریق روش‌های مختلف اندازه‌گیری رسیدیم به داوری و قضاوت می‌نشینیم. پس ارزشیابی یعنی قضاوت و داوری کردن بر اساس یک معیار یا معیارها

ارزشیابی

اندازه‌گیری

آزمون سنجش

مقایسه آزمودن، سنجش، اندازه‌گیری، ارزشیابی

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه