امروز سه شنبه 14 تیر 1401 t-ravan.cloob24.com
0

در توزیع تک متغیری با چه سوالاتی روبرو هستیم؟ توضیح تفضیلی.

- پاسخ

با توجه به اینکه هدف توزیع‏های تک متغیری اینست که تغییرات متغیرها را بطور جداگانه در جامعه معینی توصیف کند، باید وضعیت جامعه را نسبت به آن متغیر بدانیم. بنابراین باید به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1-الگوی کلی داده ها چگونه است؟

جدول توزیع فراوانی:

یکی از کارآمدترین روشها برای خلاصه و سازمان بندی کردن اطلاعات جدول توزیع فراوانی می باشد.توزیع فراوانی عبارت است از سازمان دادن به اندازه ها یا مشاهده ها به وسیله در آوردن آنها در قاب طبقه ها همراه با ذکر فراوانی هر طبقه.یکی از نقاط ضعف نمایش داده ها به وسیله جدول فراوانی این است که اطلاعات جدول رو نمی توان به سرعت درک کرد.بنابراین به منظور دریافت تصویر روشن تری از داده های جمع آوری شده از نمودار استفاده می شود.

نمودار و انواع آن:

نمودار ابزاری تصویری است که برای توصیف و نمایش داده های جمع آوری شده به کار برده می شود.پس از سازمان بندی کردن داده ها در جدول توزیع فراوانی،غالبا نمایش آن ها به وسیله نمودار به پژوهشگر کمک می کند تا ویژگیهای داده ها را بهتر و آسان تر توصیف کند.

برای بررسی نمایش گرافیکی داده ها بصورت نمودار می توانیم از نمودارهای زیر استفاده کنیم:

نمودار ستونی

رایج‌ترین نوع نمودارها، نمودار ستونی افقی یا عمودی است که از نظر خواندن، ساده‌ترین نوع نمودار است. تهیه این نوع نمودار نیز بسیار آسان است، به این ترتیب که هر دسته از اطلاعات را در یک ستون قرار می‌دهیم. از نمودار ستونی بیشتر برای مقایسه استفاده می شود که ستون‌ها را با گذاشتن فاصله‌هایی میان آنها از هم جدا می‌کنند. این ستون‌ها یا همگی افقی هستند یا عمودی، برای مقایسه اجزاء تشکیل‌دهنده یک کمیت در یک زمان معین از ستون‌های افقی استفاده می‌شود و برای مقایسه اجزا در زمان‌های مختلف ستون‌های عمودی به کار می‌رود.به دیگر سخن،از این نمودار زمانی استفاده می شود که داده های جمع آوری شده به متغیرهای گسسته تعلق داشته باشند و با استفاده از مقیاس اسمی اندازه گیری شده باشند.

0

تعریف متغیر: متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود.
انواع متغیر: به طور کلی متغیر ها را از نظر ماهیت مقادیری(حالت هایی) که می پذیرند می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1.متغیر کیفی: متغیر های کیفی را متغیر های مقوله ای نیز می نامند که شامل حالت های گوناگون یک ویژگی است مانند جنسیت، مذهب؛ شغل و...
2. متغیر کمی: متغیر عهایی هستند که برای اندازه گیری آنها می توان اعداد را به وضعیت آزمودنی وبر طبق قاعده ای معین منتسب کرد. این گونه متغیر ها به دو دسته تقسیم می شوند: الف: متغیر کمی پیوسته: متغییری است که بین دو مقدار متوالی آن، مقادیر بی شماری وجود دارد مانند بهره هوشی، قد و وزن.
ب: متغیر کمی گسسته: متغیری است که بین هر دو مقدار متوالی آن نمی توان مقادیر دیگری را پیدا نمود مانند: تعداد فرزندان.
تشخیص و نامگذاری متغییرها:
در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سؤال تحقیق ویا آزمودن فرضیه ها، تشخیص متغیر ها امری ضروری است. در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می نماییم:
1. متغییر مستقل: منظور متغیر هایی است که بر دیگر متغییر ها تأثیر می گذارند.
2.متغییر وابسته (تابع یا غیر مستقل): منظور متغییر هایی است که در جریان یک تحقیق،متأثر از متغیر یا متغیر های دیگرند. مثلا" در یک تحقیق که موضوع آن بررسی اشتغال زن در شهر تهران است، می بینیم، تحصیل زن بر اشتغال او ونوع شغلش اثر می گذارد، پس می گوییم: تحصیل متغیر مستقل است واشتغال متغیر تابع می باشد.
3.متغییر اسمی:برخی از متغیر های اسمی فقط به دو قسمت قابل تقسیم اند مانند"جنس" که می تواند صرفا" به زن یا مرد تقسیم شود. این نوع متغیر ها را دو مقداری می خوانند. پیر یا جوان بودن، جمهوری خواه یا دموکرات بودن، نام دیگر این متغیرها دو شقی است. علاوه بر آن متغیر های اسمیف چند مقداری یا چند ارزشی هم وجود دارند. زمانی که مذهب پاسخگویان در مقوله های اسلام، مسیحیت،یهودیت وغیره دسته بندی می شود.
4. متغیر های ترتیبی: این نوع متغیررا محقق به دو یا چندین قسمت تقسیم کرده وآنها را رده بندی می نماید. مانند تحصیل برای مثال تحصیلات ابتدایی، متوسطه، عالی.
5. متغیر کنترل: منظور متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند،چون در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیر ها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می کند.
6. متغیر تعدیل کننده: متغیر کمی یا کیفی است که جهت یا میزان رابطه­ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تآثیر قرار می دهد.متغیر تعدیل کننده را می توان متغیر مستقل دوم نیز منظور داشت.7. متغیر تصنعی: متغیر های تصنعی منظور برداری است که در آن به اعضاء طبقه ای معین یک عدد دلبخواه وبه بقیه(یعنی انهایی که عضو طبقه معینی نیستند) یک عدد دلبخواه دیگر نسبت داده می شود،برای مثال، در مورد جنس، می توان به مردان عددیک وبه زنان عدد صفر داد.

0

در هفتاد سال گذشته نظریه پردازان متعددی تلاش کرده اند تا نشان دهند که چگونه می توان از اندازه ها و فراوانیهای عینی1، اندازه های انتزاعی2 به دست آورد. یکی از عملی ترین و رایج ترین روی‎آوردهایی که برای این منظور به کار می رود، مدل راش3 است. جورج راش، ریاضیدان دانمارکی، این روی‎آورد را در سال 1953 و به منظور تحلیل پاسخهای یک رشته از آزمونهای خواندن به وجود آورد. با آنکه وی را پدر تحلیل راش می دانند، اما بنجامین رایت4 را باید قیم قانونی آن دانست. رایت و همکارانش در دانشگاه شیکاگو روشهای پیشرفته و ابزارهای تحلیل راش را توسعه، و کاربرد آن را در حوزه های مختلف علمی ارتقا بخشیدند (ماسوف و فیشر، 2002).

0

Hatfield and Sprecher’s Love Scale

آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟ مقیاس "هاتفیلد" و " اسپریچر" 37 ماده

به کسی فکر کنید که در حال حاضر عاشق او هستید یا به آخرین کسی فکر کنید که او را دوست داشتید. برای نمره گذاری پاسخ های خود، از مقیاس زیر کمک بگیرید.

کاملا = 9-‎--‎-8-‎--‎--7-‎--‎-6-‎--‎-5-‎--‎-4-‎--‎-3-‎--‎-2-‎--‎-1 = اصلا

1- اگر او مرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد.

2- گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم، همیشه به فکر او هستم.

3- وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا او خوشحال شود، احساس خوشحالی می کنم.

4- دوست دارم با او باشم نه با هر فرد دیگر.

5- فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد.

6- به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم.

7- از هر جهت او را می خواهم، جسمی، هیجانی و ذهنی.

8- برای محبت او اشتهای سیری ناپذیری دارم.

9- او برای من، همسر ایدالی است.

10- وقتی به من دست می زند، تمام وجودم به لرزه در می آید.

11- او به طور دائم در افکار من حضور دارد.

12- دوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند، افکار، الزام ها و امیدها.

13- به شدت می خواهم ویژگی هایی داشته باشم که او دوست دارد.

14- خیلی جذب او شده ام.

15- در ارتباط با او، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود، به شدت افسرده می شوم.

ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

0

اختلال در تفکر

دربررسی و ارزیابی وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنی گاهی تفکر انان شکل هذیان به خود می گیردبه عبارت دیگر در اسکیزوفرنی هذیان مربوط به اختلال در تفکر بیمار محسوب می شود که عبارت از یک عقیده باطلی است که با منطق قابل اصلاح نبوده واعضاء دیگر گروهی که فرد متعلق به ان است در ان عقیده شریک نیستند برای شناسایی بیشتر اختلال در تفکربیماران اسکیزوفرنی چند نمونه از اختلالات فکر در این بیماران را شرح میدهیم:

0

مقدمه

تغییر دادن سبک تبیین سبک تبیین سبک تبیین، دارای سه بعد تعیین کننده است: تداوم، فراگیر بودن و شخصی سازی.

فرد بدبین بر این باور است که شکست ها و پسرفت ها، غیر قابل تغییرند و بر بسیار از جنبه های زندگی او اثر می گذارند. او معتقد است که خود او - و نه موقعیت ها، بخت و اقبال، یا دیگران- تنها عامل این عدم موفقیت ها است.

افراد بسیار بدبین بر این باورند که وجود آنها، محصول خطائی در ساختار شخصیت و منش آنها است که باعث می شود آنها به زندگی ای محکوم شوند که سرشار از فرصت های از دست رفته، ارتباط های شکست خورده و گسیخته، کم هوشی، و فقدان های مکرر است. این افراد در مواردی هم که متوجه می شوند بروز مشکلی، تقصیر خودشان نیست، همچنان آن موقعیت را تغییر ناپذیر می دانند و به همین دلیل، برای تغییر دادن آن اقدامی نمی کنند. در زیر یک رویداد و سبک تبیین را آورده ایم. در مورد آن، بر مبنای سه بعد هر سبک اسناد، تبیین صورت گرفته را نامگذاری کنید. به خاطر داشته باشید که هر بعد، یک پیوستار است. هر تبیین، یا در قسمت دائمی پیوستار قرار می گیرد یا در قسمت موقتی آن؛ در یکی از دو قسمت فراگیر یا اختصاصی بودن تبیین؛ و در قسمت شخصی یا غیر شخصی پیوستار قرار می گیرد. پس مشخص کنید که تبیین مذکور، بیشر دائمی بود یا موقتی، بیشتر فراگیر بود یا اختصاصی، و یا بیشتر شخصی بود یا غیر شخصی. در اینجا تعریف مختصری از هر بعد را آوردیم که به عمل رتبه بندی توسط شما کمک کند.

0

چکیده:

در این مقاله مهارت‌های مقابله‌ای جورج آلبی (1982) به عنوان یک از مؤلفه‌های اساسی بهداشت روانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقابله تعریف شده و تدابیر و منابع مقابله‌ای شرح داده می‌شوند.

انواع مقابله شامل مقابله کارآمد؛ مقابله متمرکز بر مسئله (مقابله فعال، مقابله مبتنی بر برنامه‌ریزی،

مقابله بردبارانه و مقابله جستجوی حمایت اجتماعی کارآمد) و مقابله متمرکز بر هیجان (مقابله مبتنی بر جستجوی حمایت عاطفی، مقابله مبتنی بر تفسیر مجدد مثبت، مقابله مبتنی بر مذهب و مقابله مبتنی بر پذیرش) و مقابله ناکارآمد (پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه، استفاده از دارو برای فرار از رنج، تفکر منفی، رفتارهای تکانشی، عدم درگیری ذهنی و رفتاری و مقابله به صورت انکار) شرح داده می‌شوند.

کلید واژه: مهارت مقابله ای,افکار ناکارآمد,افکار کارآمد

0

مشکل خواب

این بخش برای کسانی است که خود یا اطرافیانشان مشکل بد خوابی دارند.
این بخش به حل مشکل شایع بد خوابی و نیز بعضی از مشکلات غیر معمول دیگری که ممکن است افراد داشته باشند کمک می کند. در این بخش نکات ساده ای برای بهتر خوابیدن و همچنین راهنمایی های برای کسانی که می خواهند کمک های کارشناسی دریافت دارند وجود دارند.

مقدمه

اغلب نیازی نیست زیاد به خوابیدن فکر کنیم، چون بخشی از زندگی عادی ماست که همه از ان برخوردا ریم. اما وقتی بد خواب می شویم تازه اهمیت این مساله را در می یابیم. در واقع، بیشتر ما درطول زندگی خود چند باری در خوابیدن دچار مشکل می شویم. این مشکل (Insomnia - بی خوابی) اغلب موقتی است و بیشتر هنگام ناراحتی و یا هیجان روی می دهد و پس از چند روز که اوضاع به حال عادی بازگشت خود به خود حل می شود.
به هر حال ما برای استراحت و سلامت فکری و جسمی به خواب احتیاج داریم و اگر مشکل بد خوابی ادامه یابد به تدریج متوجه عوارض آن خواهیم شد.

0

افراد خاصی که عقب ماندگی ذهنی (MR) دارند، مهارتهای درمانی و تشخیصی را در کلینیک های بهداشت روانی به مبارزه طلبیده و با آنها مقاومت می کنند.

اتیولوژیMR غالبا پیچیده است و شامل عمل متقابل بین فاکتورهای بیولوژی، فرهنگی- اجتماعی و روانی می باشد. آن نشان داده است که عقب ماندگان ذهنی یک ریسک بزرگتری برای اختلالات تکاملی- روانی که منجر به پایین آمدن تواناییهای سازگاری با افراد دیگری می شود، دارند وشیوع بالاتری از آسیب CNS را دارند و علی الرغم این حقیقت که خیلی از عقب ماندگان ذهنی ممکن است در یک وضعیت ریسک بالاتری برای اختلالات رفتار تکاملی (developing behavioral) یا سایکوپاتولوژیکال قرار داشته باشند.

Malone & Campble یافتند که عقب ماندگان ذهنی بیشتر در جمعیت بیماران روانی تحت بررسی هستند. این افراد غفلت شده (Neglected) نیاز به یک دسترس مساوی به سرویس های بهداشت روان به خوبی سرویس های کلینیکی مشکلات روانی دارند.

0

بیماری انگیزش – انگیزه ناگهانی – ناتوانی در کنترل انگیزه های اضطراری

Kleptomania بیماری سرقت

Pathological Gambling قمار بیمار گونه: درمردان شایع تر است.

Trichotillomania بیماری مو کندن: در زنان شایع تر است.

Pyromaniac بیماری آتش افروزی: در مردان شایع تر است.

Intermittent Explosive D/O بیماری انفجاری گاهگاه: در مردان شایع تر است.

Impulse Control D/O NOS:

مدتها بین متخصصین این اختلاف نظر بوده که این بیماری اغلب همراه با بیماری های دیگر دیده شده و شخصیت مجزایی ندارد در حالی که نهایتاً ما به این نتیجه رسیده ایم که اختلال در کنترل انگیزه ها به عنوان یک علامت در بیماری های دیگر به چشم می خورد.

از جمله این بیماری ها ADD یعنی بیماری فقدان تمرکز در کودکان و نوجوانان و حتی بعضی از افراد بزرگ است که این افراد اغلب وسط حرف این و آن می پرند و کنترل رفتار خودشان را در برخی موارد ندارند. در بیماری دیگری مثل Manic Depression که اغلب رفتارشان خارج از کنترل آنها اتفاق می افتد. افرادی که به بیماری وسواس مبتلا هستند قدرت کنترل رفتارشان را ندارند چه شستن و نظافت باشد و چه نظم و ترتیب و نحوه های خاص را ه رفتن و عمل کردن.

در برخی بیماری های شخصیتی مثلاً Border line یا هیستریانیک برخی از رفتار و انگیزه ها غیر قابل کنترل هستند.